Luật sư tư vấn về chủ đề "mạng thông tin điện tử"

mạng thông tin điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mạng thông tin điện tử.

Văn hoá toàn cầu với mạng thông tin điện tử

Văn hoá toàn cầu với mạng thông tin điện tử
Là lĩnh vực mới, việc quản lý và thực thi pháp luật đối với mạng thông tin điễn tử đang đặt ra nhiều vấn đề mang tính toàn cầu cần được giải quyết. Tại Việt Nam, cần có các giải pháp đồng bộ từ cơ chế pháp luật, chính sách đến thực thi. Pháp luật và chính sách phải hướng đến sự phát triển lành mạnh của internet.