Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mạo chữ ký"

mạo chữ ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mạo chữ ký.

Mạo danh chữ ký làm sổ đỏ bị xử lý thế nào ?

Mạo danh chữ ký làm sổ đỏ bị xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi xin hỏi về vấn đề mạo danh chữ ký, nhà bên cạnh nhà tôi không có chữ ký của nhà tôi mà tự mạo danh chữ ký của tôi để làm sổ đỏ đất của nhà mình. Vậy tôi xin hỏi mạo danh như vậy có phạm tội gì không? Và xử lý như thế nào ?