Luat Minh Khue

mạo chữ ký

mạo chữ ký - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mạo chữ ký

Mạo danh chữ ký làm sổ đỏ bị xử lý thế nào ?

Mạo danh chữ ký làm sổ đỏ bị xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi xin hỏi về vấn đề mạo danh chữ ký, nhà bên cạnh nhà tôi không có chữ ký của nhà tôi mà tự mạo danh chữ ký của tôi để làm sổ đỏ đất của nhà mình. Vậy tôi xin hỏi mạo danh như vậy có phạm tội gì không? Và xử lý như thế nào ?