Luật sư tư vấn về chủ đề "margin trading of securities"

margin trading of securities | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề margin trading of securities.

Decision No. 09/QD-UBCK

Decision No. 09/QD-UBCK
Decision No. 09/QD-UBCK dated January 08, 2013 of the State Securities Commisssion amending the regulation guiding the margin trading of securities