Luật sư tư vấn về chủ đề "maritime"

maritime | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề maritime.

Lai dắt hàng hải (Maritime towage) là gì ?

Lai dắt hàng hải (Maritime towage) là gì ?
Lai dắt hàng hải (Maritime towage) là việc lai, kéo, đẩy bằng tàu lai hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển để hỗ trợ bằng tàu lai khi cần thiết. Lai dắt hàng hải bao gồm lai dắt trên biển và lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển.

Tai nạn hàng hải (Maritime accident) là gì ?

Tai nạn hàng hải (Maritime accident) là gì ?
Tai nạn hàng hải (Maritime accident) là tai nạn do dâm va hoặc các sự cố liên quan dên tàu biên gáy hậu quả chết người, mất lích, bị thương, thiệt hại đối với hàng hóa. hành lý. tài sán trên tàu biến, cảng biển và công trình, thiết bị khác, làm cho tàu hiên bị hư hỏng, chìm đắm. phá hủy. cháy, mác cạn hoặc gáy ó nhiêm mõi trường.

Decision No. 89/2005/QD-BTC amending and supplementing maritime safety maintenance charge rates specified in the Finance Minister's Decision No. 88/2004/QD-BTC dated November 19, 2004, promulgating maritime charge and fee rates

Decision No. 89/2005/QD-BTC amending and supplementing maritime safety maintenance charge rates specified in the Finance Minister's Decision No. 88/2004/QD-BTC dated November 19, 2004, promulgating maritime charge and fee rates
Decision No. 89/2005/QD-BTC dated December 08, 2005 of the Ministry of Finance amending and supplementing maritime safety maintenance charge rates specified in the Finance Minister's Decision No. 88/2004/QD-BTC dated November 19, 2004, promulgating maritime charge and fee rates

Issue the decree on maritime in 2015

Issue the decree on maritime in 2015
In order to implement fully and completely provisions of the 2006 Maritime Labor Convention (2006MLC) of which Vietnam is a member, in order to assure legal rights and benefits of crewmembers, improve quality of contingent of crewmembers for effective development of Vietnam’s maritime ships team and develop the human resource of maritime in accordance with the 2006