Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mất giấy chứng nhận"

mất giấy chứng nhận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mất giấy chứng nhận.

Mất giấy đăng ký kết hôn bản chính ?

Mất giấy đăng ký kết hôn bản chính ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Công dân đã đăng ký khai sinh tại UBND phường năm 2006, hiện nay sổ gốc lưu trữ tại UBND vẫn còn, sổ lưu trữ tại UBND quận vẫn còn. Bản thân công dân bị mất bản chính giấy đăng ký kết hôn. Nhưng chưa có quy định về việc cấp lại bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.Việc đăng ký lại đăng ký kết hôn quy định tại Điều 46 Nghị định 158/2005/NĐ-CP...