Luật sư tư vấn về chủ đề "Mẫu đơn đăng ký"

Mẫu đơn đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mẫu đơn đăng ký.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm 2022 ? Khi nào phải đăng ký biến động đất đai ?

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm 2022 ? Khi nào phải đăng ký biến động đất đai ?
Đăng ký biến động đất đai được hiểu là khi có sự thay đổi về thông tin thửa đất như xây nhà hoặc các công trình khác trên đất thì phải tiến hành thủ tục đăng ký biến động nhà đất. Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp mẫu đơn đăng ký biến động đất đai - mẫu số 09/ĐK như sau:

Mẫu đơn đăng ký khai sinh quá hạn mới nhất

Mẫu đơn đăng ký khai sinh quá hạn mới nhất
Hiện nay vì một số lý do mà nhiều gia đình không thể đăng ký khai sinh cho con đúng hạn. Vì vậy Luật Minh Khuê xin cung cấp mẫu đơn đăng ký khai sịnh quá hạn để gi đình có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội):

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung: