Luat Minh Khue

Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

Chỉ dẫn địa lý và Mẫu đơn đăng ký bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý và Mẫu đơn đăng ký bảo hộ
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Ví dụ "Made inJapan" (điện tử), "Vạn Phúc" (lụa tơ tằm); "Bát Tràng" (gốm, sứ)..