Luat Minh Khue

mẫu đơn đề nghị

mẫu đơn đề nghị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu đơn đề nghị

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật
Thưa luật sư, Em tên là H, Em xin nhờ luật sư cho Em xin mẫu đơn đề nghị giám định thương tật vì Mẹ Em bị đánh mới xuất viên rồi nhưng chưa đi giám định. Xin luật sư tư vấn và cung cấp giúp Em ?