Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu đơn dự thầu"

mẫu đơn dự thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu đơn dự thầu.

Mẫu đơn dự thầu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

Mẫu đơn dự thầu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT
Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn dự thầu áp dụng cho trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT_BKHĐT, mẫu đơn dự thầu mẫu số 1(a).