Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy chứng nhận"

giấy chứng nhận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy chứng nhận.

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp ?

Đính chính <strong>giấy</strong> <strong>chứng</strong> <strong>nhận</strong> đã cấp ?
Thưa Luật sư, nhà tôi có diện tích 25.501m2 mà ở sơ đồ ghi không đúng với diện tích có một mép trên sơ đó có 18m mà thực tế trên đất 60m. Giờ tôi phải làm gì ?