Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu hành chính"

mẫu hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu hành chính.

Mẫu Quyết định quy định gián tiếp

Mẫu Quyết định quy định gián tiếp
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định quy định gián tiếp: Ban hành/Phê duyệt...kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook