Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu khai báo"

mẫu khai báo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu khai báo.

Mẫu khai báo tai nạn lao động (Phụ lục III)

Mẫu khai báo tai nạn lao động (Phụ lục III)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu khai báo tai nạn lao động ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động và một số biểu mẫu thông dụng dùng kê khai khai, khai báo thủ tục hưởng tai nạn lao động theo quy định của pháp luật: