Luật sư tư vấn về chủ đề "Mẫu phiếu đăng ký"

Mẫu phiếu đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mẫu phiếu đăng ký.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động (APPLICATION FORM)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động (APPLICATION FORM)
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động (APPLICATION FORM) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook