Luat Minh Khue

Mẫu quy chế

Mẫu quy chế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẫu quy chế

Quy chế tòa án quốc tế

<strong>Quy</strong> <strong>chế</strong> tòa án quốc tế
Liên hợp quốc, được tổ chức và hoạt động theo đúng các nghị quyết dưới đây của bản quy chế này.

Quy định hưởng chế độ thai sản ?

<strong>Quy</strong> định hưởng <strong>chế</strong> độ thai sản ?
Chào Luật sư, em xin được tư vấn một vấn đề như sau: Em làm việc tại công ty từ cuối 2009 cho đến nay. Công ty có đóng bảo hiểm cho người lao động đến tháng 07/2011 ( đóng tiền mặt ra Bảo hiểm xã hội). nhưng đến tháng 08/2011 công ty vẫn đóng bảo hiểm cho người lao động nhưng chỉ đóng bằng cách ghi nợ ngoài bảo hiểm.( không đóng tiền mặt, ghi nhận nợ trên phần mềm)