Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu sổ"

mẫu sổ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu sổ.

Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15)

Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính