Luật sư tư vấn về chủ đề "Mau So 24N Hsb"

Mau So 24N Hsb | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mau So 24N Hsb.

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai 09A-HSB

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai 09A-<strong>HSB</strong>
Thưa Luật sư cho tôi hỏi cách viết mẫu tờ khai của nhân thân để hưởng trợ cấp tuất. Nhưng tôi không biết phải viết như thế nào cho đúng với quy định của Pháp Luật. Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Bản quá trình đóng Bảo hiểm xã hôi- Mẫu 04/HSB

Bản quá trình đóng Bảo hiểm xã hôi- Mẫu 04/<strong>HSB</strong>
Luật Minh Khuê xin cung cấp đến quý khách hàng biếu mẫu văn bản xác nhận quá trình đóng BHXH theo quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 04 năm 2016 quy định về việc BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB)

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Bảng kê hồ sơ di chuyển(Mẫu số 17-HSB)

Mẫu Bảng kê hồ sơ di chuyển(Mẫu số 17-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Bảng kê hồ sơ di chuyển được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu tờ khai của nhân thân (Mẫu số 09A-HSB)

Mẫu tờ khai của nhân thân (Mẫu số 09A-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai của nhân thân được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quyết định Về việc điều chỉnh chế độ (Mẫu số 06A-HSB)

Mẫu quyết định Về việc điều chỉnh chế độ (Mẫu số 06A-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định Về việc điều chỉnh chế độ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04E-HSB)

Mẫu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04E-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quá trình đóng bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến (Mẫu số 25D-HSB)

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến (Mẫu số 25D-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi (Mẫu số 25C-HSB)

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi (Mẫu số 25C-<strong>HSB</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB)

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-<strong>HSB</strong>)
Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng là một trong những hồ sơ đăng ký để giải quyết chế độ tử tuất. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn hưởng trợ cấp mai táng và giải đáp một số câu hỏi về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội: