Luật sư tư vấn về chủ đề "Mẫu sơ yếu lý lịch"

Mẫu sơ yếu lý lịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mẫu sơ yếu lý lịch.

Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008 là mẫu để cán bộ, công chức khai điền các thông tin cơ bản về cá nhân, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.