Luật sư tư vấn về chủ đề "Mẫu tờ khai"

Mẫu tờ khai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mẫu tờ khai.

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân
Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai). Quý khác vui lòng liên hệ 1900.1940 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai đăng ký khai tử

Mẫu tờ khai đăng ký khai tử
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký khai tử ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh)

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh)
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy từ hộ tịch khác (Không phải giấy khai sinh) ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, giới tính trong giấy khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, giới tính trong giấy khai sinh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh ban hành (kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch):

Mẫu tờ khai chấm dứt việc giám hộ

Mẫu tờ khai chấm dứt việc giám hộ
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai chấm dứt việc giám hộ được ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ ban hành theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu từ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) Ban hành kèm thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch: