Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mau Tp Cn 2011 Cnnng 06"

Mau Tp Cn 2011 Cnnng 06 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mau Tp Cn 2011 Cnnng 06.

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41/cp ngày <strong>06</strong>/07/1995
Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Mẫu biên lai thu tiền (Mẫu số 06-TT)

Mẫu biên lai thu tiền (Mẫu số <strong>06</strong>-TT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên lai thu tiền được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu số 06 - VT ( bảng kê mua hàng )

Mẫu số <strong>06</strong> - VT ( bảng kê mua hàng )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê mua hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa