Luat Minh Khue

mẫu TP |HT-

mẫu TP |HT-2013 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu TP |HT-2013

Tư vấn về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Tư vấn về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi muốn đăng ký lại nhưng không biết ghi thế nào cho đúng, theo mẫu TP |HT-2013,xin luật sư hướng dẫn giúp tôi. Xin cám ơn. Người gửi: Trang