Luat Minh Khue

mẹ thành công

mẹ thành công - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẹ thành công

Thất bại không phải là mẹ thành công

Thất bại không phải là mẹ thành công
Nhiều người cho rằng, câu ngạn ngữ"Thất bại là mẹ thành công" chỉ đúng khi chúng ta phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại một cách khách quan, sáng suốt để rút ra bài học kinh nghiệm.