Luat Minh Khue

Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mẹ Việt Nam Anh hùng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẹ Việt Nam Anh hùng

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Truy tặng danh hiệu Bà <strong>mẹ</strong> <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong> <strong>anh</strong> <strong>hùng</strong>
Bà nội tôi là vợ hai của ông nội tôi, có nuôi hai bác tôi từ nhỏ (hai bác là con của bà cả đã mất). Lớn lên, hai bác tôi đi bộ đội tham gia kháng chiến và lần lượt hi sinh năm 1968 và năm 1969. Hai bác tôi đã được Chính phủ tặng bằng "Tổ quốc ghi công" và xác định là liệt sỹ.

Điều kiện để được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng ?

Điều kiện để được truy tặng danh hiệu bà <strong>mẹ</strong> <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong> <strong>anh</strong> <strong>hùng</strong> ?
Thưa Luật sư! Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp. Hiện tại gia đình cháu đang sống ở KH. Bà Ngoại tôi sinh đuợc 3 người con gồm 2 cậu và mẹ tôi. Hai nguời cậu là liệt sĩ đã hi sinh.Trong đó một câu có vợ nhưng người vợ này đã tái giá và đang huởng chế độ vợ liệt sĩ tái giá. Bà ngoại và mẹ tôi đã mất.

Nghệ thuật hùng biện và phương pháp biện luận của luật sư

Nghệ thuật <strong>hùng</strong> biện và phương pháp biện luận của luật sư
Tranh luận là quá trình giao lưu ngôn ngữ đòi hỏi cả hai bên phải chứng minh được quan điểm của mình là đúng đắn, bằng những lí lẽ cần thiết. Đồng thời, phải vạch trần sai lầm trong quan điểm đối phương, nhằm đi đến một nhận thức chung.Tranh luận là tinh hoa nghệ thuật của năng lực hành động ngôn ngữ, là cách thức phát triển trí tuệ, là hòn đá mài sắc tư duy, là vũ khí đánh đổ mọi sai lầm.