Luat Minh Khue

miễn thuế thu nhập

miễn thuế thu nhập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về miễn thuế thu nhập

Tư vấn về miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Tư vấn về miễn thuế thu nhập cá nhân ?
Xin chào luật sự, tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp: Tôi có căn nhà ở Quận A trong khu quy hoạch đường sắt (chủ quyền nhà 12/2014) không bán được, cũng không cầm vay ngân hàng được vì trên giấy tờ bị chấm mè đen toàn bộ căn nhà (nằm trong khu qui hoạch). Sau khi chạy vạ, vay mượn trong gia đình, tôi mua căn nhà ở Quận B, giấy chủ quyền tháng 01/2015, tôi có cầm giấy tờ nhà Quận B cho ngân hàng tháng 03/2015 để trả bớt nợ nẩn.