Luat Minh Khue

miễn tiền sử dụng đất

miễn tiền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về miễn tiền sử dụng đất

Giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với thương binh thế nào ?

Giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với thương binh thế nào ?
Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi bố tôi là thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, nay bố tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư thì có được miễn tiền sử dụng đất không ? Vì tôi nghe nói thương binh thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. Nếu được giảm thì trường hợp của bố tôi được giảm bao nhiêu % ạ ? Cám ơn luật sư