Luat Minh Khue

Microsoft

Microsoft - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Microsoft

Bài học khi đặt tên thương hiệu

Bài học khi đặt tên thương hiệu
Khi nhắc đến một tập đoàn kinh tế lớn, người ta thường nhớ ngay đến những nhãn hiệu danh tiếng của các tập đoàn đó. Microsoft có nhiều nhãn hiệu phần mềm như Windows, Microsoft Office; hay Coca Cola có các nhãn hiệu nổi tiếng toàn thế giới là Fanta, Sprite; còn hàng năm Coca Cola bỏ ra hơn 10 triệu USD để nghiên cứu cũng như bảo vệ thương hiệu các sản phẩm của mình.

Những ngày hưu của Bill Gates

Những ngày hưu của Bill Gates
Sau khi rời Microsoft, Bill Gates làm gì cho hết ngày? Cứu rỗi thế giới, giúp đỡ các doanh nhân mới khởi nghiệp và đưa con đi học.