Luật sư tư vấn về chủ đề "miễn nghĩa vụ"

miễn nghĩa vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề miễn nghĩa vụ.

Nghĩa vụ thông báo

<strong>Nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> thông báo
Theo Công ước Viên về mua bán hàng hóa, nếu người mua phát hiện hàng hóa bị hư hỏng có quyền từ chối thanh toán với điều kiện: phải thông báo cụ thể với bên bán.