Luat Minh Khue

miễn thu nhập

miễn thu nhập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về miễn thu nhập

Thu nhập được miễn thuế gồm những thu nhập nào?

Thu nhập được miễn thuế gồm những thu nhập nào?
Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định những thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.