Luat Minh Khue

miễn thuế TNCN

miễn thuế TNCN - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về miễn thuế TNCN

Chỉ miễn thuế TNCN với nhà ở, đất ở duy nhất

Chỉ miễn thuế TNCN với nhà ở, đất ở duy nhất
Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất. Ngay cả các trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ cũng không được miễn thuế TNCN.