Luật sư tư vấn về chủ đề "Ministry of Pubic Security"

Ministry of Pubic Security | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ministry of Pubic Security.

Vehicle ownership transfer is allowed without trading documents

Vehicle ownership transfer is allowed without trading documents
On March 01, 2013, the Ministry of Pubic Security issued the Circular No. 12/2013/TT-BCA amending and supplementing clause 3, Article 20 of the Circular No. 36/2010/TT-BCA dated October 12, 2010 of the Ministry of Public Security on vehicle registration.