Luật sư tư vấn về chủ đề "mô hình lý thuyết"

mô hình lý thuyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mô hình lý thuyết.

Phản ứng của John Maynard Keynes đối với phái cổ Điển

Phản ứng của John Maynard Keynes đối với phái cổ Điển
John Maynard Keynes (05/06/1883 – 21/04/1946) là một nhà kinh tế học người Anh. Những ý tưởng của ông hình thành nên Kinh tế học Keynes, có ảnh hưởng lớn tới kinh tế học hiện đại và chính trị cũng như các chính sách tài chính của nhiều chính phủ

Commons, Mitchell và Ayres - những người ủng hộ Veblen

Commons, Mitchell và Ayres - những người ủng hộ Veblen
Mặc dù John Rogers Commons (1862-1945), Wesley Clair Mitchell (1874- 1948) và Clarence E. Ayers (1892-1972) tất cả thuộc trường phái định chế Mỹ theo danh nghĩa, nhưng người ta khó có thể hình dung họ chỉ là một nhóm các cá nhân riêng biệt

Joan Robinson và sự cạnh tranh không hoàn hảo

Joan Robinson và sự cạnh tranh không hoàn hảo
Joan Violet Robinson (nhũ danh Maurice) là một nhà kinh tế học người Anh nổi tiếng với những đóng góp trên phạm vi rộng của bà cho lý thuyết kinh tế. Bà là một nhân vật trung tâm trong cái được gọi là kinh tế học hậu Keynes

Tìm hiểu về định luật Walras của Léon Walras

Tìm hiểu về định luật Walras của Léon Walras
Định luật Walras được đặt theo tên nhà kinh tế học Léon Walras của Đại học Lausanne, người đã hình thành khái niệm trong yếu tố kinh tế học thuần túy của ông năm 1874. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu định luật này

Tìm hiểu về chủ nghĩa lịch sử ở Anh thế kỷ XIX

Tìm hiểu về chủ nghĩa lịch sử ở Anh thế kỷ XIX
Chủ nghĩa lịch sử là một cách tiếp cận đối với kinh tế học. Nó xuất hiện vào thế kỷ 19 ở Đức và nhanh chóng ảnh hưởng đến các nước khác ở Châu Âu. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chủ nghĩa lịch sử ở Anh thế kỷ XIX

Alfred Marshall - Phân phối tài nguyên và phân phối sản phẩm

Alfred Marshall - Phân phối tài nguyên và phân phối sản phẩm
Alfred Marshall là một nhà kinh tế học người Anh, ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Cuốn sách nổi tiếng của ông, Principles of Economics đưa các ý tưởng về cung và cầu, tiện ích cận biên và chi phí sản xuất thành một tổng thể thống nhất

Quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường

Quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường
Alfred Marshall là một nhà kinh tế học người Anh, ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường

Alfred Marshall bàn về vấn đề định giá tối ưu

Alfred Marshall bàn về vấn đề định giá tối ưu
Alfred Marshall (26 /07 /1842 - 13 /07 /1924) là một nhà kinh tế học người Anh, ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Cuốn sách của ông, Các nguyên tắc kinh tế (1890), là sách giáo khoa kinh tế thống trị ở Anh trong nhiều năm

Thuyết trao đổi và thuyết lao động của William Stanley Jevons

Thuyết trao đổi và thuyết lao động của William Stanley Jevons
William Stanley Jevons là một trong những nhân vật khó hiểu và lý thú nhất trong lịch sử tư tưởng kinh tế Anh. Một người có khả năng phân tích rất đặc biệt (thường là quan tâm mới hiểu được), ông là một trong những nhà kinh tế chuyên nghiệp thực tế nhất xưa nay

Eugen Ritter von Böhm-Bawerk bàn về Giá trị và trao đổi chủ quan

Eugen Ritter von Böhm-Bawerk bàn về Giá trị và trao đổi chủ quan
Eugen Ritter von Böhm-Bawerk (12 /02 /1851 - 27 /08 /1914) là một nhà kinh tế học người Áo, người đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Trường Kinh tế Áo và kinh tế học tân cổ điển. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về ông qua bài viết sau đây

Lý thuyết về vốn và lãi suất của Eugen Böhm-Bawerk

Lý thuyết về vốn và lãi suất của Eugen Böhm-Bawerk
Eugen Böhm-Bawerk là người thứ ba trong những người sáng lập trường phái kinh tế học Vienna. Nhiều tác phẩm của Böhm-Bawerk đã đặt ông vào hàng ngũ các lý thuyết gia về vốn, thậm chí một số người còn đánh giá ông là nhà lý thuyết về vốn hàng đầu

William Stanley Jevons - một nhà kinh tế học và logic học

William Stanley Jevons - một nhà kinh tế học và logic học
William Stanley Jevons là một trong những nhân vật khó hiểu và lý thú nhất trong lịch sử tư tưởng kinh tế Anh. Một người có khả năng phân tích rất đặc biệt (thường là quan tâm mới hiểu được), ông là một trong những nhà kinh tế chuyên nghiệp thực tế nhất xưa nay

Thuyết hiệu dụng của William Stanley Jevons

Thuyết hiệu dụng của William Stanley Jevons
Sự đột phá quan trọng trong lý thuyết kinh tế của Jevons là nền tảng phân tích hiệu dụng. Từ nền tảng này ông xây dựng lý thuyết trao đổi và lý thuyết cung cầu lao động. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về thuyết hiệu dụng của Jevons