Luật sư tư vấn về chủ đề "Mo Loi Di"

Mo Loi Di | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mo Loi Di.

Di chúc miệng có thể bị sửa đổi hay không?

<strong>Di</strong> chúc miệng có thể bị sửa đổi hay không?
Thưa luật sư, Ông Cố tôi có ba người con gái. Trong đó có hai người còn sống và một người con gái đã chết (tức bà ngoại tôi và là mẹ ruột của mẹ tôi). Chính vì vậy, mẹ tôi là người duy nhất thừa hưởng phần tải sản của bà ngoại tôi.

Di sản chung của ông bà để lại chưa chia gồm những gì ?

<strong>Di</strong> sản chung của ông bà để lại chưa chia gồm những gì ?
Xin chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Tôi có 1 vấn đề cần luật sư tư vấn ông bà nội có 6 người con (3 trai ,3 gái) và 1 căn nhà và 1 khu đất trống. sau này khu đất trống được ông bà nội cho ba tôi xây nhà sau 1975 (chỉ nói bằng miệng),ba tôi đã làm được giấy quyền sử dụng đất (sổ hồng).