Luat Minh Khue

mở rộng đường nông thôn

mở rộng đường nông thôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mở rộng đường nông thôn

Mở rộng đường nông thôn lấn vào đất nông nghiệp có được đền bù ?

Mở rộng đường nông thôn lấn vào đất nông nghiệp có được đền bù ?
Thưa luật sư,Ở quên em chính quền địa phương bảo mở rộng đường vào Thôn em nên đã lấn chiếm đất nông nghiệp của nhà em là 83met vuông.Chính quyền địa phương bảo là không được đền bù . Vậy thư luật sư trường hợp của em có được đền bù không ? Em kính mong luật sư giúp đỡ gia đình em ạ! Người hỏi: Hoàng Văn Hành