Luật sư tư vấn về chủ đề "mở tiệm game"

mở tiệm game | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mở tiệm game.

Tư vấn đăng ký mở tiệm game online?

Tư vấn đăng ký mở tiệm game online?
Chào Luật sư, Tôi dự định mở tiệm game cung cấp trò chơi điện tử công cộng, nhưng khi tham khảo Điều 35, mục 2, điểm b Nghị định 72/2013 của Chính Phủ quy định khoảng cách từ điểm cung cấp trò chơi điện tử đến cổng trường học mẫu giáo, phổ thông từ 200m trở lên mà không ghi rõ từng chi tiết.