Luật sư tư vấn về chủ đề "mở trước ngày mua hồ sơ yêu cầu"

mở trước ngày mua hồ sơ yêu cầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mở trước ngày mua hồ sơ yêu cầu.

Tư vấn giải đáp thắc mắc gặp phải trong đấu thầu ?

Tư vấn giải đáp thắc mắc gặp phải trong đấu thầu ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Bên công ty chúng tôi gặp 02 tình huống mà trong Luật đấu thầu không nói rõ, nên nhờ luật sư tư vấn dùm: 1. Trong hồ sơ đề xuất của 01 đơn vị dự thầu có Thư bảo lãnh dự thầu được Ngân hàng ký trước ngày đơn vị này mua hồ sơ yêu cầu (hồ sơ mời thầu) như vậy có hợp lệ không ? Hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu vẫn đúng theo hồ sơ yêu cầu (HSYC).