Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mối quan hệ"

mối quan hệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mối quan hệ.

Tư vấn tư cách pháp nhân trong hoạt động đấu thầu?

Tư vấn tư cách pháp nhân trong hoạt động đấu thầu?
Thưa luật sư! Tôi hiện công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong công tác lựa chọn nhà thầu tôi có gặp tình huống như thế này rất mong Luật Minh Khuê giải đáp. Tình huống như sau: Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở do công ty tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có quan hệ con đẻ với công ty thi công gói thầu trên. Theo điểm đ, khoản 6, điều 89 Luật đấu thầu số 43 thì "Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó" không rõ là có hạn chế đối với công ty có tư cách pháp nhân độc lập nhưng lại có quan hệ gia đình với nhà thầu hay không? Rất mong Luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn.