Luat Minh Khue

môi trường văn hóa

môi trường văn hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về môi trường văn hóa

Nhìn về môi trường văn hóa Việt Nam

Nhìn về môi trường văn hóa Việt Nam
Chưa bao giờ môi trường văn hóa ở VN phong phú và đa dạng, năng động và tích cực, khích lệ và cám dỗ, có nhiều cơ hội và thách thức… như hiện nay. Có thể nói được như thế với thái độ hoàn toàn nghiêm túc và khách quan.