Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "môi trường văn hóa"

môi trường văn hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề môi trường văn hóa.

Nhìn về môi trường văn hóa Việt Nam

Nhìn về môi trường văn hóa Việt Nam
Chưa bao giờ môi trường văn hóa ở VN phong phú và đa dạng, năng động và tích cực, khích lệ và cám dỗ, có nhiều cơ hội và thách thức… như hiện nay. Có thể nói được như thế với thái độ hoàn toàn nghiêm túc và khách quan.