Luat Minh Khue

mua bán máy xúc

mua bán máy xúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua bán máy xúc

Không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì có phạm tội không?

Không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì có phạm tội không?
Chào công ty luật Minh Khuê, thưa luật sư hiện nay tôi đang có vấn đề liên quan đến mua bán xin luật sư tư vấn giúp tôi.Tôi có một chiếc máy xúc mua của anh trần văn A với giá 480.000.000đ (Bốn trăm tám mươi triệu đồng) theo anh trần văn A thì máy xúc mua chỉ có hóa đơn và lâu ngày để đã bị hỏng nát, khi mua hai bên tôi và anh A chỉ làm giấy ban và có xác nhận của UBND xã vì tôi và anh A cùng 1 xã.