Luat Minh Khue

mua bảo hiểm

mua bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua bảo hiểm

Tư vấn mua bảo hiểm tự nguyện?

Tư vấn mua bảo hiểm tự nguyện?
Tôi đang tạm trú ở Quận 2 và có sổ tạm trú riêng. Nhưng đăng ký sổ tạm trú chỉ xác nhận của phường không có mộc đỏ. Nay tôi muốn mua bảo hiểm thì phải làm sao?