Luật sư tư vấn về chủ đề "mua bán cổ phần"

mua bán cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua bán cổ phần.

Quy định về thành lập và mua lại doanh nghiệp

Quy định về thành lập và  mua lại doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp hay thành lập doanh nghiệp mới là một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh doanh toàn cầu, là yếu tố quan trọng của nền kinh tế các quốc gia. Luật của Pháp năm 1984 cho phép người làm công trong môt doanh nghiệp thành lập một công ty riêng

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ?

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ?
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông, sau khi đã trừ đi cổ tức ưu đãi. Chỉ số EPS và p/e được các nhà phân tích kinh tế sử dụng như một tiêu chí đánh giá về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Cổ phần ưu đãi là gì ? Khái niệm về cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là gì ? Khái niệm về cổ phần ưu đãi
Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần mà người sở hữu chúng (cổ đông ưu đãi) được hưởng một số ưu đãi, đồng thời, cũng bị hạn chế một số quyền so với người sở hữu cổ phần phổ thông. Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi.

Quy trình phát hành cổ phần của công ty cổ phần

Quy trình phát hành cổ phần của công ty cổ phần
Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm vốn số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ của công ty. Sau đây là tổng quan về quy trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty

Có được sử dụng cổ phần làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ không?

Có được sử dụng cổ phần làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ không?
Thưa Luật Minh Khuê, tôi là có dự định ký hợp đồng vay tiền với một cá nhân khác và sẽ sử dụng số cổ phần phổ thông của tôi tại Công ty A tương ứng với giá trị khoản vay để làm tài sản bảo đảm. Xin tư vấn giúp tô như vậy liệu có được không? Thủ tục nhận tài sản bảo đảm là cổ phần như thế nào?

Quy định về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Quy định về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Công ty cổ phần là loại công ty thông thường có rất nhiều thành viên và việc tổ chức quản lý rất phức tạp, do đó cần phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất phân chia hoạt động quản lý và điều hành công ty thành hai cơ quan khác nhau, trong đó Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty, còn Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, có quyền quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất năm 2021

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất năm 2021
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty ? Trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty ? Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đúng pháp luật ? Dịch vụ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể:

Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ có bị phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty không ?

Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ có bị phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty không ?
Ba mất, mẹ có được nhận toàn bộ phần vốn góp trong công ty ? Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần ? Tranh chấp vốn góp kinh doanh và thủ tục hoàn vốn kinh doanh ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Góp vốn giữa công ty và cá nhân có hợp pháp không ? Có được chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Góp vốn giữa công ty và cá nhân có hợp pháp không ? Có được chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài ?
Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp ? Tư vấn về chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân có quốc tịch Hàn Quốc ? Cán bộ, công chức, viên chức có bị pháp luật cấm mua cổ phần, phần vốn góp không ? Giải đáp vấn đề liên quan đến cổ đông và vốn góp công ty cổ phần ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Không hoạt động tại trụ sở trên đăng ký kinh doanh của công ty có bị phạt ?

Không hoạt động tại trụ sở trên đăng ký kinh doanh của công ty có bị phạt ?
Mở công ty môi giới du học có cần đăng ký kinh doanh không ? Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh để thành viên sáng lập rút vốn khỏi công ty cổ phần ? Tư vấn thủ tục mở Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu ? Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh cho công ty nước ngoài ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: