Luật sư tư vấn về chủ đề "mua đất bằng giấy viết tay"

mua đất bằng giấy viết tay | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua đất bằng giấy viết tay.

Mua đất viết giấy tay khi tranh chấp có được coi là vô hiệu ?

Mua đất viết giấy tay khi tranh chấp có được coi là vô hiệu ?
Chào luật sư! Xin tư vấn về tranh chấp diện tích đất trên giấy viết tay và thực tế. Chào luật sư: Ngày 10 tháng 11 năm 2015, tôi có thỏa thuận bán cho bên B chiều rộng 15m và chiều dài 30m đất. Với giá 10 triệu đồng trên 1m chiều rộng. Và bên B đã đồng ý. Nhưng khi làm giấy viết tay bên B viết tôi thỏa thuận bán 500m2 với giá 120 triệu đồng.