Luat Minh Khue

mua lại cổ phần

mua lại cổ phần - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua lại cổ phần

Thủ tục mua lại cổ phần trong công ty cổ phần ?

Thủ tục mua lại cổ phần trong công ty cổ phần ?
Chào luật Minh Khuê, tôi có vấn đề mong được tư vấn. Công ty cổ phần đã hoạt động được 5 năm, hiện nay công ty muốn mua lại cổ phần của một cổ đông là doanh nghiệp khác để giảm vốn điều lệ thì phải làm thế nào ? Chân thành cảm ơn luật sư.