Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mua lại phần vốn góp"

mua lại phần vốn góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua lại phần vốn góp.

Công ty có phải mua lại phần vốn góp của thành viên?

Công ty có phải mua lại phần vốn góp của thành viên?
Thưa Luật sư, A góp 200 triệu đồng, B góp 200 triệu đồng, C góp 200 triệu đồng. Khi công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 900 triệu, mỗi người góp thêm 100triệu , A không có tiền nên mượn B và cam kết 5 tháng trả nhưng hết hạn mà chưa trả. B yêu cầu trả bằng vốn góp của công ty nhưng A không chịu.