Luat Minh Khue

mua lại phần vốn góp

mua lại phần vốn góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua lại phần vốn góp

Công ty có phải mua lại phần vốn góp của thành viên?

Công ty có phải mua lại phần vốn góp của thành viên?
Thưa Luật sư, A góp 200 triệu đồng, B góp 200 triệu đồng, C góp 200 triệu đồng. Khi công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 900 triệu, mỗi người góp thêm 100triệu , A không có tiền nên mượn B và cam kết 5 tháng trả nhưng hết hạn mà chưa trả. B yêu cầu trả bằng vốn góp của công ty nhưng A không chịu.