Luat Minh Khue

mua nhà vẫn khó

mua nhà vẫn khó - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua nhà vẫn khó

Việt Kiều mua nhà: vẫn khó

Việt Kiều mua nhà: vẫn khó
Năm 2009, cả nước chỉ có khoảng 140 Việt kiều chính thức được mua nhà tại Việt Nam. Đây là con số quá ít nếu so với hơn 4 triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài…