Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mua tài sản"

mua tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua tài sản.

Thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty

Thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em mới làm về công tác quản lý tài sản Công ty. Em muốn hỏi hiện tại theo quy định pháp luật hiện hành thì khi mua 1 tài sản cố định cần thực hiện thủ tục và trình tự như thế nào.