Luat Minh Khue

mua tài sản

mua tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua tài sản

Thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty

Thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em mới làm về công tác quản lý tài sản Công ty. Em muốn hỏi hiện tại theo quy định pháp luật hiện hành thì khi mua 1 tài sản cố định cần thực hiện thủ tục và trình tự như thế nào.