Luat Minh Khue

mua vốn góp

mua vốn góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mua vốn góp

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc mua lại vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên ?

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc mua lại vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên ?
Tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp: Các thủ tục cần để 1 thành viên trong công ty TNHH mua lại vốn góp của các thành viên còn lại để thành công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì? Phải tiến hành thủ tục gì với cơ quan thuế? Và để đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần những mẫu biểu nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Người gửi: D.A.C

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Thưa luật sư: xin hỏi: Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được ban hành ngày 12/6/2018 được áp dụng giải ...