Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mua vốn góp"

mua vốn góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua vốn góp.

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc mua lại vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên ?

Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc mua lại vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên ?
Tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp: Các thủ tục cần để 1 thành viên trong công ty TNHH mua lại vốn góp của các thành viên còn lại để thành công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì? Phải tiến hành thủ tục gì với cơ quan thuế? Và để đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần những mẫu biểu nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Người gửi: D.A.C