Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mục đích công ích"

mục đích công ích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mục đích công ích.

Quy định về thuê đất nhà văn hóa ?

Quy định về thuê đất nhà văn hóa ?
Xin hỏi những cơ quan nào có thẩm quyền cho thêu đất tại nhà văn hóa thôn. có quy định nào quy định về mục đích sử dụng đất tại các nhà văn hóa thôn không. xin cảm ơn!