Luat Minh Khue

mức đóng bảo hiểm xã hội mới

mức đóng bảo hiểm xã hội mới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức đóng bảo hiểm xã hội mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động kể cả người lao động, xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.