Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mức hưởng phụ cấp thâm niên"

mức hưởng phụ cấp thâm niên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức hưởng phụ cấp thâm niên.

Tính phụ cấp thâm niên của nhà giáo như thế nào?

Tính phụ cấp thâm niên của nhà giáo như thế nào?
Tháng 12/2006 bà T giảng dạy ở hợp đồng ở trường A, lương hưởng theo hệ số của nghị định 204, chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. đến tháng 01/2016 bà T chuyển sang biên chế trường B. xin hỏi luật sư, khi bà T về trường B được hưởng mức thâm niên nhà giáo ở mức mấy %. phải trải qua các mức hưởng hay là được 9% luôn