Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mức kỷ luật"

mức kỷ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức kỷ luật.

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Xử lý kỷ luật đối với viên chức
Tôi là viên chức trong một đơn vị công lập (Hiệu trưởng Trường Mầm non). Trong thời gian hè (tháng 6 và tháng 7 năm 2015), chúng tôi phân công trực hè ở trường như sau: tháng 6 là tôi trực, tháng 7 là cô Hiệu phó trực.