Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội"

mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội.

Dự thảo Nghị định quy định về lương tối thiểu vùng 2019 mới nhất

Dự thảo Nghị định quy định về lương tối thiểu vùng 2019 mới nhất
Thông thường thì khoảng cuối năm, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng để áp dụng từ ngày 01/01 của năm sau. Theo dự kiến, từ giờ đến hết tháng 12/2018 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động