Luật sư tư vấn về chủ đề "Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất"

Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất.

Tố cáo hành vi lấn chiếm đất công từ 2010

Tố cáo <strong>hành</strong> <strong>vi</strong> <strong>lấn</strong> <strong>chiếm</strong> <strong>đất</strong> công từ 2010
Riêng bản đồ năm 2011 đường đứt gãy là tường rào ông n xây sau khi hoàn thành đường đông tây 2. Toàn bộ đoạn tường rào đó dài 24 m nhưng họ cưỡng chế chỉ phá 19,3 m còn 5,8m đoạn đến mốc giới 2 gia đình họ