Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất"

Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mức phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất.

Thời gian thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai ?

Thời gian thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai ?
Theo quy định của việc giải quyết tranh chấp đất đai chia thành 2 quy trình: Quy trình tiền tố tụng (hòa giải tại cấp cơ sỏ) và quy trình xét xử tại tòa án (xét xử theo hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm), nhìn chung thời gian thụ lý và giải quyết thường kéo dài: